Här visar vi alla politiker som kandiderade i valet 2018.

Socialdemokraterna

s

Vänsterpartiet

v

Miljöpartiet

mp

Moderaterna

m

Centerpartiet

c

Liberalerna

l

Kristdemokraterna

kd

Sverigedemokraterna

sd

YRKE

ALLA YRKEN

VALTYP

ALLA VAL

LAG & ORDNING
INTEGRATION
SJUKVÅRD
EKONOMI
BARN & SKOLA
MILJÖ
JOBB
FÖRSVAR
ÄLDREOMSORG
INVANDRING
INGA FAVORITER
SÖK IGEN
HÄMTA LÄNK TILL SIDAN
ÅTERSTÄLL FORMULÄR
SPARA SOM FAVORIT

Jarl-Olof Lundstedt

Miljöpartiet

75 år ,Hälsoekonom

"Klimatet kan inte vänta"

RIKSDAGSVAL

KOMMUNALVAL

LANDSTINGSVAL

Fagersta
+2
Västmanlands län
Västmanlands läns landsting
SJUKVÅRD
BARN & SKOLA
MILJÖ

MER OM Jarl-Olof Lundstedt


Jag är en kommunikativ person och gör det i olika sammanhang oberoende med individ grupp och storlek. Det förekom i min senaste anställning på Fk där jag slutade 2000 i dec. Det gällde individuella utredningar, till allmänhet, arbetskamrater och vid kurser. Jag hade kontakt utåt med arbetsgivare och institutioner inom Fagersta kommun. För att utvecklas vidare i yrket genom gick jag olika kurser som medic. rehab och samtalsmetod.

Utbildning


Min utbildning finns inom grupperna statistik, statskunskap, pedagogik och med tyngdpunkt på sociologi och var grunden för en fil kand i samhällsvetenskap (1963) i Göteborg.

Jag slutade arbeta -före pension- 65, 2000 i dec men fortsatte att utvecklas på MDH i Folkhälsovetenskap, och Hälsoekonomi och blev vid den tiden politiskt intresserad. Intresset började vid den tiden då det blev fråga kring ägandet av Fagersta lasarett.
Fagerstaborna ville att ett privatbolag skulle ta över och landstinget att de skulle fortsätta.
Det blev ett bolag-Mitt Hjärta, som tog över, vilket gick väldigt bra. Nästa år har den gått ut och landstinget tar över igen. Tyvärr kunde jag inte fortsätta studierna, ”livet kom emellan”. Det politiska intresset har däremot fortsatt allt djupare och främst vad gäller miljön och livet.
Förutom på FK har jag arbetat inom industrin med skiftarbete, på ungdomsvårdsskola, på ungdomsgård. I två år var jag fritidsassistent i Upplands Väsby kommun.
Under de åren Sjukvårdspartiet var med i Landstingspolitiken var jag vice ordf i Norra Västmanlands samordningsförbund. En verksamhet som samordnade svårlösta sjukdomsfall var minst två av ord verksamheter av landsting, af, sjukvård och fk med och delade på kostnaden för rehabaktiviteter. Enligt min mening var det ett utmärkt sett att dela på aktiviteterna. Det skulle kunna utvecklas.

Under hela min livstid har jag varit en föreningsmänniska mest inom idrottsrörelsen och både under min universitetsutbildning och sedan jag kom upp till Fagersta.

Västmanland är ett till ytan litet landskap-län vilket medför att kommunikationer och transporter rör sig vid arbete inom länet under korta sträckor. Det som var värst förr och delvis är fortfarande är att det är långt att färdas till Västerås-huvudorten från t ex Fagersta eftersom det mesta av olika servicekontakter ligger där.
Tiden dit har minskat men Urbaniseringen har inte medfört att tillgänglighet till större sammanhang har ökat. Det bästa med Västmanland är naturen och rikedomen på vatten och sjöar vilket även är en fördel ur kultursynpunkt. Järn- och skogsindustri har kunnat utvecklas även om åtminstone järnindustrin d v s brytningen har minskat. Skogarna ger ett djupt och litterärt intryck. Man sjunger om, skriver om och lever i skogarna. Vattnen har fört oss närmare kusten och Västerås men även Stockholm om än i mindre grad i dag

Politiska intresseområden.


1: Hälsa, Sjukvård, jämställdhet, vatten och luft
2: Utbildning, konsumtion, Sociala frågor, trygghetssystem
3: Energi och klimat

Jag kandiderar till Riksdagens Socialutskott p g a alla de sociala frågor som finns idag och som dyker upp i alla sammanhang och de trygghetssystem som rör sig i dessa områden. I och med de flyktingströmmar som flutit in över oss är det så mycket mer som blivit komplicerat beroende bl a på olika kulturer. Det har bildats diskussioner kring vem som skall göra vad och hur. Kostnadsaspekten inte minst är viktig i alla händelser. Många fler vill starta företag för att sälja tjänster till olika typer av inrättningar och företag. Det gäller att skaffa kunskap om hur olika företag ser på hur man främst skall gynna brukaren till ett realistiskt pris. Det är inte alltid lägsta priset är bäst, men kan vara det. En synnerligen viktig fråga i dag i dessa sammanhang är hur man säkrar säker drift enligt giltiga lagar utan att röja hemligt material.

Sjukvården kräver betydligt mycket mer för att fungera på ett bättre sätt för individen. Framför allt sjuksköterskor och undersköterskor men även läkare- allmänläkare och vissa specialistäkare. Sköterskorna -alla- är en väsentligen underskattad personalgrupp även om det pratas mycket om deras betydelse. Lönesättning, arbetstider, påbyggnadsutbildning och ev förändrade arbetsområden är frågor som måste beaktas. En annan jätteviktig fråga är att möjliggöra ett snabbare inträde i arbete för från utlandet inkomna läkare och sjuksköterskor. Sverige har brist. Jag har varit sjukskriven (utanför arbete) i 5 år, opererats tre gånger med inläggning på las under rehab, haft åtskilliga kontakter med olika läkare och sköterskor under den tiden. De har ingen lätt uppgift och ibland måste det tyvärr kunna gå fel.

Min miljöpolitik:


Viktiga områden är vattnet, luften och jorden. Vi lever ju på det eller av det. Att se till att vi håller vattnet rent utan kemikalier och gifter. Se till att inte släppa ut föroreningar ifrån industrier, jordbruk och hushåll och så snart man kan skaffa metoder för att kunna rena. Individen-hushållen behöver ständigt utbildas i hur man ökar miljöarbetet i hushållsarbetet att även stöta på om felaktigheter man ser.
Luften klarar vi oss inte utan. Fordonsavgaser är en evig källa till osämja om vad man får och inte får. Drivmedlen förändra snarare av fordonstillverkare än av miljölagar men det verkar som om det händer en del nu. Tyvärr är det många som än idag propagerar för ett gammalt synsätt med hur man kör ett fordon i stället för på lämpligaste miljömässiga sätt. Alla typer av fordon. Där finns mycket att påverka, utveckla informera.

Jorden skall vi ju äga. Den är ju vår födelse-tillblivelse. ”Av jord är du kommen jord skall du åter varda”. Men under den tiden kan den bli förstörd för att inte kunna brukas. Se runt om i välden. Jord som är sand eller lera och helt obördig. Det som gäller idag är att se till att jorden går att göra bördig d v s har rätt typ av naturliga näringsämnen så att vi får de grönsaker säd och frukter som vi behöver -lever av, att jordarna inte urvattnas och sköljs ut i vatten.
Det är ju då viktigt att regnet är rent.

Feminism.


Eftersom MP också är ett feministiskt parti engagerar jag mig just nu i vissa frågor. Det är kvinnan som föder barn och därefter har kvinnan den uppenbart viktigaste rollen i ett barns skötsel upp till vuxen ålder. Visserligen är fadern med i uppfostran och kompletterar. Det innebär inte att han i många fall skall eller tar över i olika frågor. Skolgången är en för jämlikhetens skull mycket viktig fråga. Tidigare dominans i hushållsarbetet har förändrats mer och mer på grund av kvinnans allt större möjligheter till anställning på arbetsmarknaden. Det höjer hennes ansvar över ekonomi och val av bostad, ledighet, maskiner i och utanför hemmet, delta i föreningslivet, få högre befattningar i och utanför hemmet söka högre utbildningar och arbeta inom dessa sfärer också. En del av mannens revir—dominerande områden har tagits över eller jämnats till av kvinnan. En omfördelning som i allt högre grad kan utjämna maktfördelningen inte bara i hemmet utan inom större regioner—krig och fred.

Diskrimineringsfrågor som hör mycket ihop.


Jag har gått i alla upptänkliga kyrkoaktiviteter under barn- och ungdom. Där fick jag lära mig att alla människor var lika och hade lika värde oavsett etnisk bakgrund eller kön. Det är för mig självklart.
Jag har vid tidigt stadium inte förstått varför kvinnor skulle ha lägre lön än män inte heller varför människor från andra kulturer t.ex färgade skulle ha sämre möjligheter till arbete och livsmiljö än vi vanliga vita svenskar. De är ju lika ”vanliga” som vi.
Det känns som en framgång att METALL har fått en kvinnlig ordf. Kan det ev leda till en jämnare löneutveckling. Jag har aldrig heller förstått varför valrörelsen måste börja inom samma område vid avtalsrörelsens start. Det måste finnas en annan jämnare utgångspunkt för att få med låginkomstgrupper i den hela stora avtalsrörelsen. De svaga grupperna hänger bara med och får resten.

De på vår jord i alla världar, kvinnorna, som föder alla barn sköter dom klär dom lär dom får upp dom på samma spår. Viktiga frågor är barnafödande, skolan, hushållsarbetet, arbete. Vem är det som oftast håller rent runt omkring och tar rätt på ”skiten”. Visst finns det dom som utvecklar sådant också, men varför. Kvinnor i ALLA åldrar måste få betydligt mycket bättre situation i alla situationer.
Barnen måste få betydligt mycket mer omtanke i form av skydd och hjälp i samhället i stort speciellt i fråga om vård och i ekonomiska frågor. Det innebär också grundläggande förbättring för alla kvinnor speciellt mödrarna.

Hälso och sjukvård


Eftersom jag varit sjuk i omkring 5 år i sträck har jag fått en god inblick i hur sjuk-och hälsovården fungerar. Det som gör mig mest besviken är alla-de är många-som inte lyssnar på vad man säger. Det är främst inom läkarkåren och ibland sjuksköterskor med högre utbildning. Det fördröjer en positiv utveckling av tillståndet framför allt om de uttalar sig i termer av att det saknas behov.
Om en åtgärd, behandling, medicinering som inte lyckas eller fungerar så särskilt bra har de ofta inte tid att på ett relativt enkelt sett förklara vad det beror på. Ibland kan patienten förklara omständigheter som hjälper till att lösa problemet.
Den som bedömer det medicinska behovet har kanske bra möjligheter att förklara medicinens verkan men om förklaringen inte kan förklara vissa avvikelser i utfallet eller om beskrivningen av dosering som läkaren ger är svår att följa kan det ofta bli svårt. I de fallen är apotekspersonal ibland bra att förklara. Om bieffekter uppstår vid medicineringen har läkaren många gånger svårt att finna åtgärd att återställa det normala vid utgångsläget och då kan även apotekspersonalen svårt att ge råd.

Vad jag menar är att det måste bli mer utbildning för läkare inom bl a dessa områden vilket även kan bli behov av det sett som läkaren bemöter en patient eller vårdtagare på. Detta gäller över lag för alla läkare och måste förbättras inom vården. Det ingår förmodligen i utbildningen men detta måste uppdateras med jämna mellanrum antingen enl viss period eller i samband med annan utbildning. DETTA ÄR VIKTIGT


Här håller jag inte med MP.


Som aktiv i ett parti måste ju inte hålla med om allt som ens parti tycker. Finns det frågor där du har en annan åsikt än vad MP tycker? Det kan handla både om lokala frågor eller riksfrågor.

Det har inte varit mycket disk nu om vargens vara eller inte vara men det jag tycker är att lagen som den lyder skall följas på det sätt som anges. De konflikter som kan uppstå måste kunna lösas. Enligt mitt förmenande tycker jag att det mervärde förutom inkomsten som bonden går förlorad borde medföra en snällare bedömning vid skyddsjakt. Jag har förståelse för det men att i övrigt ta saken och jakten i egna händer står jag helt emot.
En annan sak so är mycket viktigare är frågan om samarbete eller tillsammans med i regeringsarbetet.

Miljöpartiet som har en egen enastående miljöpolitik – bäst i världen- som naturligtvis sätter många nationer på skam. Naturligtvis får de ju mindre omöjliga arbeten att ägna sig åt- i stället för att ta tag i det. VARFÖR måste mp vara Lövens slav i stället för att vistas vid sidan typ Vänstern. Det är lika dant i Landstinget. Det känns som att någon kräver er tillgivenhet. Ni får i många frågor inga möjligheter pga fördelningspolitik. Jag hade förr tänkt mig bli socialdemokratisk politiker i Fagersta. Intresset försvann när jag såg hur vissa starka grupper snarare drev sina frågor än kommunens. Det var då jag gick med i Sjukvårdspartiet. Det var i alla fall väldigt många i en för Fagersta stor och viktig fråga. Nu hänger partiet inte med.

Jag har en frustration när det gäller Mitt hjärta. Visserligen får det bli kvar inom familjeläkeriet men tyvärr försvinner i den totala verksamheten. Efter mycket noggrant tänkande kan jag finna att det nya kan bli bra. Det är under förutsättning att personalstyrkan blir oförändrad. Däremot vill jag absolut att Caféet vid ingången blir kvar i nuvarande skick. Både tillagning och servering helst med extrapersonal för att serva 1:an. Mer disk om detta Om.

Den situation som uppstått efter att landstinget tagit över innebär att vissa saker blivit sämre. Personalstyrkan försämrades och har inneburit förlängda kötider bl a. Det märks ganska stora skillnader i den omedelbara kontakten med ny personal, resultat som inte förmedlas på samma sätt som förr och en tidigare välkänd fantastiskt fungerande kafé med hemlagad mat av kökets egen personal. Det kvarstår plastförpackningar att köpa. Sjukgymnastiken har förändrats så att det inte går lika ”lätt” att få aktiviteten förändrad mellan vatten- och fysiogymn.
Anmäl Jarl-Olof Lundstedt

Länkar

Mer om Miljöpartiet

Vi vill skapa ett hållbart samhälle. Vi vill ta oss an klimatet, ge alla barn en ärlig chans i skolan och satsa på nya jobb och jämställdhet.

Miljö.
Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden. Vi vill satsa på ekologisk mat, förnybar energi, hållbara transporter och grön ekonomi.

Klimat.
Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer. Vi vill öka takten för att Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland.

Skola och utbildning.
Miljöpartiet vill utveckla den svenska skolan genom tidiga insatser, bättre villkor och högre lön för lärarna och öka jämlikheten mellan och i skolorna.

Migration och lika rätt.
Miljöpartiet har en vision om en värld utan gränser där alla kan flytta, men ingen tvingas fly. Verkligheten är idag långt från vår vision. Vi vill ändra på mycket.