Här visar vi alla politiker som kandiderade i valet 2018.

Socialdemokraterna

s

Vänsterpartiet

v

Miljöpartiet

mp

Moderaterna

m

Centerpartiet

c

Liberalerna

l

Kristdemokraterna

kd

Sverigedemokraterna

sd

YRKE

ALLA YRKEN

VALTYP

ALLA VAL

LAG & ORDNING
INTEGRATION
SJUKVÅRD
EKONOMI
BARN & SKOLA
MILJÖ
JOBB
FÖRSVAR
ÄLDREOMSORG
INVANDRING
INGA FAVORITER
SÖK IGEN
HÄMTA LÄNK TILL SIDAN
ÅTERSTÄLL FORMULÄR
SPARA SOM FAVORIT

Inga-Lill Adolfsson

Kristdemokraterna

70, Sjuksköterska, Göteborg

"Du ska kunna lita på Sverige! "

KOMMUNALVAL

LANDSTINGSVAL

Göteborg
+1
Västra Götalands läns landsting
SJUKVÅRD
LAG & ORDNING
BARN & SKOLA

MER OM Inga-Lill Adolfsson


Familjepolitiken behöver en frihetsreform och en fri föräldraförsäkring


För att barn och unga ska bli trygga behövs goda uppväxtvillkor. Vem är bättre att ge barnen detta än deras egna föräldrar samt goda närstående. Oftast i alla fall. Kristdemokraterna vill därför att familjen själv ska få bestämma över hur deras barnomsorg och hur uppväxtvillkoren ska se ut. Inte Staten som nu med den socialistiska Regeringen och kvoteringshetsen. Varje familj är unik och bäst på att förmedla goda värden till nästa generation. De vet vad deras barn behöver och ska erkännas detta. Kristdemokraterna behövs för barnens och familjens skull.

Därför ska:

1. Barnomsorgspengen, som kom 2009 och syftar till att öka föräldrarnas möjlighet att välja barnomsorg, utökas till att även betalas ut till den som tar hand om egna barn ( mellan 1-3 år) i hemmet. Även närstående till barnet ska kunna få detta. Ersättningen blir 6000 kronor per månad före skatt. Det gamla Vårdnadsbidraget, som jag älskade, betalade ut 3000 kr per månad. En stor förbättring alltså. Tänk vad många föräldrar som skulle uppskatta detta! Och tänk vad de minsta små skulle må bättre av att få vara hemma i lugn och ro.

2. Kristdemokraterna vill även ge en rad förbättringar för familjen med barn såsom sänkt skatt för föräldrar som jobbar. 500 kronor i månaden skulle skattesänkningen bli. Alla föräldradagar ska kunna användas som dubbeldagar. Stärkt jämställdhet och förbättrade pensioner samt förstärkt inkomstskydd och rätt till tjänstledighet. Rätten till ledighet utvidgas så att mammor och pappor får ökade möjligheter att vara hemma under barnets tre första år.

Man ska kunna lita på förskolan


Förskolan måste anpassas till de minsta barnens(1-2 år) behov och inte som nu med överfulla avdelningar där pedagogerna inte hinner se varje litet barn och trösta varje litet barn. De små blir stressade och mår ej bra av detta. Kristdemokraterna vill därför med lagstiftning minska barngrupperna till max 12 barn per grupp. Då är kommunerna tvingade att följa detta. Dessutom måste förskollärarnas och pedagogernas arbetssituation förbättras så att de vill stanna kvar i yrket och hos barnen och bli deras anknytningsperson. Varje liten 1-2 åring och alla barn har rätt till en trygg miljö på förskolan där barnet får kram och tröst och hjälp varje stund det behöver det. Då fås en trygg anknytning och barnet utvecklas rätt. Då känner föräldrarna också trygghet över att deras barn mår bra. De litar på Förskolan.

Avskaffa Landstingens ansvar för sjukhus och all sjukvård och låt Staten ta över


Detta behöva för att alla, var man än bor, ska få bra sjukvård. Köerna kommer då att minska. Under nuvarande Regering har köerna fördubblats. Förlossningssjukvården måste förbättras liksom den psykiatriska vården särskilt för våra unga. Vi har ett av Europas högsta tal för ohälsa bland unga i Sverige. Ohållbart!


Polisen måste förstärkas vad gäller antal samt lönebildning


Man måste kunna lita på Polisen att Den kommer när man behöver hjälp. Då lönerna är dåliga och bemanningen svag behövs förstärkning inom dessa områden. Polisyrket måste bli attraktivt igen så att poliserna känner glädje över sitt yrke och känner att de hinner med sina uppdrag. De gör dom inte nu med nuvarande Regering. Det är en stor flykt från polisyrket och många är de platser som står tomma på polisyrkesskolorna. Detta vill kristdemokraterna ändra på.


En bädd åt alla sjuka, en famn för alla barn som behöver tröst och en samhällsgemenskap som inte lämnar någon utanför. Så vill jag ha mitt Sverige.
Kryssa mig, Inga-Lill Adolfsson, som kandiderar för Kristdemokraterna till Regionen Västra Götaland samt till Göteborgs kommun!


Anmäl Inga-Lill Adolfsson

Länkar

Mer om Kristdemokraterna

Vård och omsorg
Alla har rätt till vård på lika villkor. Trots detta finns det oacceptabla skillnader i medicinska resultat och kvalitet inom den svenska hälso- och sjukvården. Det behövs en förändrad styrning genom ett statligt ansvar för sjukhusvården. Och samma höga principer ska gälla för den som är gammal. Alla ska kunna åldras i trygghet och värdighet. Äldre ska ha god tillgång till vård och omsorg, själva kunna välja när de vill lämna arbetsmarknaden och få tillgång till äldreboende när de behöver.

Trygghet
Samhället måste reagera när en människa utsatts för våldsbrott, rån, sexuella trakasserier eller inbrott i sitt hem. Brottsoffren måste få upprättelse. Som enskild ska man alltid kunna lita på att polisen har resurser att förebygga, förhindra och beivra brott. Ett rättsväsende som står upp för de mest utsatta är en förutsättning för ett gott samhälle som håller samman.

Barn och familj
Familjen är den minsta gemenskapsenheten i samhället. Trygga familjer bygger ett tryggt Sverige. Vi vill ge alla föräldrar förutsättningar att kunna kombinera jobb och familj. Många politiker vill inskränka familjernas frihet – vi vill försvara föräldrarnas rätt att själva fatta beslut om sin tillvaro. Vi vill också stärka barnfamiljers ekonomi. Med ett jobbskatteavdrag till föräldrar och ökad ekonomisk hjälp till utsatta familjer stärker vi föräldrar och barns möjligheter.

Jobb och äldres ekonomi
Det bästa sättet att lyfta en människa, och i förlängningen ett samhälle, är att hon får jobba. För att få fler i arbete måste företag få rätt förutsättningar att skapa jobb. Vi tycker att alla människor är lika viktiga, den som står utanför arbetsmarknaden måste få chansen att komma in, och den som vill jobba ska inte tvingas sluta för att man nått pensionsåldern. Pensionärer som vill fortsätta jobba ska kunna göra det utan att drabbas av straffskatt. Vi vill införa dubbelt jobbskatteavdrag för de som står längst ifrån arbetsmarknaden och sänka skatten för pensionärer.